LEMONAIDE

Lemonaide

ชมรมรถยนต์มือ 2 ภาค 7 (UG7) เข้าร่วมฟังเรื่องระบบปริ๊นท์ฉลากรถยนต์ใช้แล้วอัตโนมัติตามมาตรฐานข้อบังคับของสคบ.

2 min read

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 คุณพรเทพ วงศ์อนุ นำทีมชมรมรถยนต์มือ 2 ภาค 7 (UG7) เข้าร่วมฟังเรื่องฉลากรถยนต์ใช้แล้วตามมารฐานข้อบังคับของสคบ. ณ บริษัท เลมอน-เอด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณวสวัตติ์ วสุธาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลมอน-เอด (ประเทศไทย) คอยให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น

          ทั้งนี้ คุณวสวัตติ์ ยังภูมิใจนำเสนอ “ ระบบบริหารจัดการ V.2 ” มาตรฐาน ISO 27001 ที่สมารถปริ๊นฉลากรถยนต์ใช้แล้วภายใต้ข้อบังคับของสคบ. ได้แบบสะดวก และทำให้การดำเนินงานของผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง เป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้ข้อบังคับของสคบ. เพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบของภาครัฐ ด้วยจรรยาบรรณที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือของสังคม

RELATED NEWS